wt. Paź 27th, 2020

1Finanse.eu – Portal finansowy

Pomocne informacje na tematy finansowe w naszym kraju.

Jakie elementy wpływają na wysokość rat kredytu hipotecznego?

2 min read

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego wiąże się z wieloletnim zobowiązaniem wobec banku. Dlatego podstawą jest nabycie odpowiedniej wiedzy dotyczącej tego, z czego będą składały się raty kredytu. Kredytobiorca możne zadecydować, czy będą one w formie równej, czy malejącej. Równa stopa procentowa nie oznacza jednak, że rata nie może ulec zmianie.

Część kapitałowa i część odsetkowa

Rata kredytu hipotecznego jest comiesięcznym kosztem, jaki musi ponieść kredytobiorca w przypadku spłaty nieruchomości na kredyt. Na jej wysokość składa się kilka elementów. Podstawową wartością jest rata kapitałowa, która uwzględnia kwotę pożyczoną od banku. Część odsetkowa jest od niej odliczana procentowo. Stanowi ona zysk banku za udzielenie kredytu. Na koszty odsetkowe składa się kilka czynników: stopa procentowa, marża, prowizja i ubezpieczenie. Ekspert z działu kredytowego w firmie EKO-BUD Deweloper tłumaczy: “Wysokość stopy procentowej jest zależna od Rady Polityki Pieniężnej i ustala się ją według wskaźnika WIBOR dla kredytów w złotówkach. Stopa procentowa jest więc zależna od koniunktury, co może wpłynąć na wysokość raty kredytu hipotecznego”.

Co składa się na odsetki kredytu?

Czynnikiem, który nie może ulec zmianie, jest marża naliczona przez bank. Stanowi ona część zarobkową instytucji finansowej. Prowizję można zapłacić jednorazowo przy zaciągnięci kredytu lub ratalnie razem z opłatą kredytową. Istotną kwestią jest to, że prowizja rozłożona na cały okres kredytowania zwiększa kwotę pożyczki, a więc wpływa także na podwyższenie odsetek. Dlatego też, o ile to możliwe, lepiej jest ją uregulować od razu. Do miesięcznej raty kredytu zalicza się także ubezpieczenie, które ma na celu zabezpieczyć nieruchomość przed zalaniem lub pożarem.

Raty równe i malejące

Wysokość comiesięcznej raty można dopasować do swoich zdolności kredytowych. Rata malejąca umożliwia zaoszczędzenie pieniędzy, lecz wpływa na zmniejszenie zdolności kredytowej. Na początku spłaty wysokość raty jest najwyższa, lecz z czasem się zmniejsza, co realnie wpływa na całkowity koszt kredytu hipotecznego. Choć jest to rozwiązanie korzystniejsze, nie każdy ma możliwość opłacania wysokich rat w początkowym okresie. Dlatego w Polsce częściej korzysta się z rat równych, które nie wymagają dużej zdolności kredytowej. Rata odsetkowa ma stałą wartość, natomiast z czasem wzrasta rata kapitałowa. W ten sposób kredytobiorca otrzymuje równą ratę kredytu, choć uzależnioną od wskaźnika WIBOR.