wt.. cze 25th, 2024

1Finanse.eu – Portal finansowy

Pomocne informacje na tematy finansowe w naszym kraju.

Platforma inwestycyjna – jaką wybrać?

4 min read

businessman hand touch 3d virtual chart business

Oszczędzanie pieniędzy to jeden z najbardziej fundamentalnych procesów służących naszemu finansowemu bezpieczeństwu. Niestety eksperci od dawna podkreślają, że Polacy w przeważającej większości po prostu nie potrafią oszczędzać.

Dowodem tego może być chociażby fakt, że setki tysięcy spośród nas trzymają pieniądze na lokatach oraz kontach oszczędnościowych. Często mówi się w mediach z jednej strony o rosnącej inflacji, z drugiej zaś o coraz niższych stopach procentowych NBP. Warto więc mieć świadomość, że lokata lub konto oszczędnościowe w obecnych warunkach w żaden sposób nie spełniają swoich funkcji. Oprocentowanie przeważnie nawet nie równoważy inflacji. Jeśli do tego dodamy jeszcze podatek od zysków w wysokości 19%, to staje się jasne, że trzymając środki np. na lokacie po prostu tracimy pieniądze, zamiast je pomnażać.

W tym kontekście nie może dziwić fakt, że coraz więcej osób szuka rozwiązań alternatywnych w stosunku do standardowych produktów oszczędności. Co jednak mamy w tej sytuacji do dyspozycji oraz jakie są zalety poszczególnych dostępnych rozwiązań?

Alternatywa dla lokaty bankowej, czyli właściwie co?

Czasami można przeczytać, że jedyna alternatywa dla lokaty to….inwestowanie na giełdzie. Tego rodzaju stwierdzenia należy jednak włożyć między bajki. Przede wszystkim, giełda z zasady jest przeznaczona przede wszystkim dla osób posiadających przynajmniej średniozaawansowany poziom wiedzy nt. mechanizmów rządzących działaniem rynków finansowych. Po drugie, istnieją również inne, znacznie mniej ryzykowne opcje.

Jedną z takich opcji mogą być Obligacje Skarbu Państwa. Jeszcze jakiś czas temu stanowiły one całkiem ciekawą alternatywę dla lokat i kont oszczędnościowych. Niestety, oprocentowanie OSP również pozostaje w ścisłej zależności od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Na chwilę obecną oprocentowanie najbardziej popularnych obligacji 2 letnich wynosi dokładnie 1%. Oznacza to, że inwestując 10 tysięcy złotych po dwóch latach zarobimy “na czysto” nieco ponad… 200 zł. Lepiej prezentuje się oprocentowanie obligacji na okres 10 lat: tutaj można liczyć na 1,7%. Przypomnijmy jednak, że w kwietniu Główny Urząd Statystyczny szacował inflację na 3,4%. Oznacza to po prostu tyle, że 10 letnie Obligacje Skarbu Państwa nie tylko nie równoważą inflacji, ale są w stanie zredukować jej wpływ jedynie o 50%.

Inna alternatywa to mniej znane obligacje korporacyjne. W tym wypadku oprocentowanie co do zasady będzie wyższe, niż w przypadku obligacji skarbowych. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że pandemia koronawirusa znacznie pogorszyła sytuację na rynku obligacji korporacyjnych. W przypadku stabilnych papierów emitowanych przez wielkie firmy mamy do czynienia po prostu ze spadkiem rentowności. Bardziej złożony jest problem obligacji, których emitentami są mniejsze przedsiębiorstwa. W tym wypadku należy brać pod uwagę możliwe problemy finansowe firmy będącej emitentem danych obligacji korporacyjnych.

Czym są programy oszczędzania oraz plany rentierskie?

Ciekawą alternatywę dla wszystkich wymienionych powyżej rozwiązań stanowią dedykowane programy oszczędzania oraz plany rentierskie. Dostępny w ofercie Generali Investments program oszczędzania to możliwość swobodnego wyboru nawet 4 funduszy. Inwestor może więc wybrać wariant bardziej bezpieczny polegający na uwzględnieniu jedynie subfunduszy o niskim poziomie ryzyka. Mogą to więc być np. takie fundusze, jak SGB Dłużny (niemal 5% zysku w przeciągu ostatnich 12 miesięcy) czy Generali Obligacji Aktywny (5,96%). Inwestorzy gotowi podjąć większe ryzyko mogą zaś umieścić w portfelu programu oszczędzania fundusze akcyjne, tj. te o wyższym poziomie ryzyka jednak oferujące również wyższe zyski.

Czym natomiast są plany rentierskie? Oferta Towarzystwa Generali investments to dwa warianty: Generali Rentier 30 oraz Generali Rentier 60. W pierwszym przypadku wysokość początkowej wpłaty to 30 tysięcy złotych. W drugim wypadku: 60 tysięcy złotych. Do każdego programu możemy swobodnie dopłacać pieniądze. Po upływie określonego w umowie okresu zaczynamy zaś czerpać zyski, które są wypłacane co miesiąc lub co kwartał. W ten sposób programy rentierskie mogą służyć zarówno jako narzędzie inwestycyjne, jak też ciekawa opcja w zakresie dodatkowej emerytury.

Konkluzja

Efektywne oszczędzanie pieniędzy w obecnych realiach niestety wymaga podjęcia pewnego ryzyka. Wynika to po prostu z faktu, że ani lokaty, ani konta oszczędnościowe ani Obligacje Skarbu Państwa nie są aktualnie w stanie nawet zrównoważyć inflacji. Jak jednak wiadomo, ryzyko często po prostu się opłaca, zwłaszcza jeżeli nasze pieniądze są zarządzane przez wykwalifikowanych specjalistów. Ostatecznie decyzja należy jednak wyłącznie do nas samych. Masowe wypłaty środków z lokat w bankach wskazują jednak na to, że coraz więcej Polaków jest świadomych wymagań, jakie nakłada na nas aktualna sytuacja ekonomiczna.