śr.. lis 29th, 2023

1Finanse.eu – Portal finansowy

Pomocne informacje na tematy finansowe w naszym kraju.

Fundusze inwestycyjne – jak i dlaczego?

4 min read

coins stack and green arrow line with modern city background , business concept

Przez wiele osób fundusze inwestycyjne postrzegane są jako ryzykowne inwestycje, które mogą narazić nas na straty. Inni sądzą, że nie dają one dużych szans na realne zyski. Nie ma się co dziwić krążącym opiniom – mimo swojej popularności fundusze i towarzystwa inwestycyjne są wciąż relatywnie słabo poznanym sposobem na pomnażanie środków. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy poświęcić im nieco więcej czasu – omówić zasadę ich działania, dostępne możliwości i podpowiedzieć, jak rozpocząć inwestowanie z ich wykorzystaniem.

Fundusze inwestycyjne – czyli co?

Fundusze inwestycyjne to formy inwestowania środków finansowych w aktywa i dostępne instrumenty. Przekazując środki funduszowi, pozwalamy mu na ich wykorzystywanie zgodnie z wcześniej obranym schematem i w oparciu o wyselekcjonowane aktywa, przez co docelowo spodziewamy się osiągnąć zyski. Jakie to mogą być aktywa? Np. obligacje (rządowe i korporacyjne), akcje, nieruchomości, waluty czy surowce (w tym metale szlachetne). Czym zatem różni się inwestycja w fundusze od samodzielnego kupowania walorów i aktywów?

  1. Fundusz inwestycyjny zapewnia nam większą płynność – niektórych aktywów (np. nieruchomości, akcji czy obligacji) niekiedy nie możemy łatwo i szybko sprzedać, ponieważ musi znaleźć się chętny na ich odkupienie, lub musi upłynąć okres ich zapadalności (np. obligacji). W przypadku funduszy jest inaczej – jednostki uczestnictwa w funduszu możemy nabywać i zbywać niemalże natychmiastowo. Jeśli więc z przyczyn osobistych lub z powodu zmiany koniunktury rynkowej podejmiemy decyzję o wyjściu z inwestycji, będziemy mogli ją sfinalizować błyskawicznie.
  2. Korzystając z oferty funduszy inwestycyjnych, w praktyce korzystamy z pomocy stojących za nimi specjalistów. W zamian za niewielką prowizję spada z nas ciężar opracowywania odpowiedniego planu inwestycyjnego, analizy spółek, lub walorów, w które chcielibyśmy zainwestować.
  3. Szerszy dostęp do instrumentów finansowych – ETF’y, surowce, akcje, obligacje i to z całego świata – choć bardzo chcielibyśmy, to nie zawsze możemy mieć do nich swobodny dostęp. Decydując się na inwestycję poprzez fundusz zyskujemy niemal nieograniczone możliwości inwestycyjne.
  4. Niski próg wejścia – przykładowo, chcąc inwestować w nieruchomości (na rynku polskim, amerykańskim czy tureckim) musimy posiadać dość sporo kapitału, by móc kupić np. całe mieszkanie, czy dom. Podobnie, gdybyśmy chcieli odwzorować cały indeks – należałoby nabyć średnią ważoną z obecnych na nim walorów – to kilkanaście – kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przypadku funduszy wystarczy nabyć jedynie jednostki uczestnictwa.

Czy wszystkie są takie same – czyli o rodzajach funduszy

W opinii wielu osób fundusze inwestycyjne uchodzi za instrument dość ryzykowny. Takie twierdzenie ma jednak niewiele wspólnego z prawdą, ponieważ fundusze różnią się od siebie planowanym okresem inwestycji, jak i stopniem podejmowanego ryzyka (oraz możliwych do osiągnięcia zysków). Najczęściej spotykane rodzaje funduszy inwestycyjnych, to:

  • fundusze bezpieczne – oferowane jako długoterminowa lokata kapitału, przynoszą niewielki stabilny zysk. Zbudowane są głównie w oparciu o obligacje i bony skarbowe, czasem również o obligacje korporacyjne oraz niektóre surowce i akcje stabilnych przedsiębiorstw.
  • fundusze ryzykowne – najczęściej oferowane osobom szukającym krótkoterminowej inwestycji. Zazwyczaj inwestują w akcje dynamicznie rosnących podmiotów, które dają nadzieję na wysokie zyski, ale również stwarzają ryzyko strat.
  • fundusze mieszane – fundusze w których część środków jest lokowana w bezpiecznych aktywach, dających stabilne zyski a druga w bardziej ryzykownych walorach. Daje to szanse na wysoki zysk, zmniejszając ryzyko straty.

Jak rozpocząć inwestowanie w fundusze?

Choć jedną z głównych zalet inwestycji w fundusze inwestycyjne jest to, że nie wymagają one posiadania duzej wiedzy, ani doświadczenia w inwestowaniu, to warto wiedzieć, jak rozpocząć przygodę z pomnażaniem pieniędzy w ten sposób, by skorzystać z pełni ich potencjału. Można udać się bezpośrednio do towarzystwa lub banku, stojącego za wybranym funduszem, lub skorzystać z tego, co oferuje e-broker. Dlaczego to drugie rozwiązanie jest lepsze?

Bank lub towarzystwo stojące za funduszem nie przedstawi nam pełnej oferty obejmującej wszystkie obecne na rynku TFI, skupiając się wyłącznie na tych oferowanych przez siebie. Nie da nam to również możliwości porównania ofert różnych podmiotów, w tym tak istotnych czynników, jak prowizji, koszyka inwestycyjnego, czy warunków wykupu. Za każdym razem, kiedy będziemy chcieli wypłacić pieniądze z funduszu, będziemy zobligowani do zapłacenia 19% “podatku Belki” od odniesionych zysków.

Decydując się na inwestowanie poprzez brokera, omijamy te niedogodności – przedstawi nam on ofertę pochodząca z kilkudziesięciu towarzystw inwestycyjnych, pozwalając wnikliwie przyjrzeć się każdej z nich i oferowanym warunkom. Decydując się na inwestycję za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, będziemy mogli przenosić kapitał z jednego funduszu do drugiego bez konieczności każdorazowego płacenia 19% podatku, co pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów, aż do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji.