niedz.. maj 19th, 2024

1Finanse.eu – Portal finansowy

Pomocne informacje na tematy finansowe w naszym kraju.

Czy warto studiować administrację publiczną?

2 min read

Studia z zakresu administracji publicznej pozwalają posiąść wiedzę z wielu ciekawych dziedzin, jak na przykład prawo, czy stricte administracja. Kierunek ten jest doskonałym wyborem dla osób, których zainteresowaniami są zarządzanie, organizacja pracy, polityka publiczna i tym podobne rzeczy.

W niniejszym tekście objaśniamy, czego spodziewać się na kierunku administracja publiczna. Szkolenia – warto czy nie?

Administracja publiczna – czego nauczą nas te studia?

Administracja publiczna należy do grupy pokrewnych przedmiotów, w skład której wliczają się również kierunki takie jak zarządzanie. Podczas trwania studiów wykształcamy szereg ważnych i przydatnych w późniejszej pracy umiejętności oraz zachowań. Studenci posiądą również fachową wiedzę z zakresu organizacji administracyjnych.

W zależności od uczelni, na której podejmiemy studia, poszczególne przedmioty mogą się nieznacznie różnić, choć większość z nich będzie co najmniej podobna. Do najpopularniejszych przedmiotów na administracji publicznej zaliczamy:

·         prawoznawstwo,

·         historia administracji,

·         organizacja pracy,

·         legislacja administracyjna,

·         zarządzanie w administracji publicznej,

·         prawo urzędnicze,

·         prawo wykroczeń,

·         prawo karne,

·         zamówienia publiczne,

·         mikroekonomia,

·         makroekonomia,

·         statystyka z demografią,

·         konstytucyjny system organów państwowych.

Administracja publiczna – szkolenia. Warto?

Szkolenia to ważny i praktycznie nieodłączny element wielu zawodów. Nie inaczej jest w przypadku administracji publicznej. Szkolenia pomogą tu zyskać dodatkowe kwalifikacje i wyspecjalizować się na konkretnych szczeblach administracji. Pracownicy z dodatkowymi umiejętnościami mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia – pracodawcy chętnie przyjmują bowiem osoby, które szybko odnajdą się w ciągle zmieniających się realiach gospodarczych.

Co po administracji publicznej?

Administracja publiczna to jeden z tych kierunków, po których mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia. Ciekawe oferty pracy w zawodzie oferują organizacje rządowe i pozarządowe. Co po administracji publicznej? Szkolenia! Zwiększają one nasze szanse na znalezienie dogodnej posady, która będzie nas satysfakcjonowała pod względem ambicji oraz finansów.

Absolwenci administracji publicznej mogą szukać pracy na przykład w służbie cywilnej – tam będzie wymagana pełna bezstronność i profesjonalność, gdy pracownik będzie wykonywał obowiązki urzędnicze w licznych organach administracji państwowej.

Studenci po administracji publicznej i szkoleniach mogą pracować w biurach poselskich bądź partyjnych. Dobrym kierunkiem będą również różnego rodzaju placówki kulturalne, a także pozarządowe instytucje. Niektórzy absolwenci decydują się na pracę w pionie administracyjnym prywatnych przedsiębiorstw.

Warto pamiętać, że pracownik administracyjny powinien być gorliwy i sumienny. Nie jest to praca dla osób, które lubią odkładać wszystko na później i tym samym robią sobie zaległości. Czy to w urzędach, czy na płaszczyznach politycznych, człowiek z pionu administracyjnego powinien być neutralny i nie afiszować się ze swoimi sympatiami politycznymi.